Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe
„POLER” spółka z o. o.
Zakład Pracy Chronionej
38-500 Sanok,
Kościuszki 37
NIP 687 16 91 861 KRS 0000115104
REGON 370484451 EKD 7470 
Numer konta bankowego:
BANK PKO S. A. I o/SANOK
48 1240 2340 1111 0000 3195 0567

Sekretariat - tel./fax. +48 13 13 46 31256
Księgowość - tel. +48 13
13 46 31256

Prezes Zarządu -  Lesław Szybka - kom. +48 608 345 181
Członek Zarządu – Lucyna Prugar - kom. +48 608 345 286
Główny Księgowy - mgr Elżbieta Sajdak
Księgowy - Ewa Królicka
Pracownik Administracyjny – mgr Tomasz Gałuszka

Biuro firmy czynne od poniedziałku do piątku,
w godzinach: 800 - 17
00

 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone (c) waja 2007